Zápis 2.5.2023

200+ přihlášek ! Cílit na projekty – ty jsou bez limitu; publikace pouze D1/D2? Na P4 síťařská firma – přijít s nápadem Key Quant Výzvy na bezpečnost momentálně nejsou   PROJEKTY GAČR + TAČR Sigma Apnoe – detekce z řeči začátek 2024? OP TAK...