We have just joined Intel Connectivity Research Program (ICRP). This research program is aimed at the latest advances in network programmability – namely programming language P4 and its hardware implementation Intel Tofino. A small team is being created at...

Zápis 2.5.2023

200+ přihlášek ! Cílit na projekty – ty jsou bez limitu; publikace pouze D1/D2? Na P4 síťařská firma – přijít s nápadem Key Quant Výzvy na bezpečnost momentálně nejsou   PROJEKTY GAČR + TAČR Sigma Apnoe – detekce z řeči začátek 2024? OP TAK...
VSB–TUO has joined ONF

VSB–TUO has joined ONF

On 6 March 2023, VŠB-TUO became the first Czech university to join the Open Networking Foundation (ONF) alongside major foreign universities such as Sorbonne Université, University of Utah, University of Ottawa, and leading global companies such as Intel, Google,...