Základy sítí a síťových protokolů

V kurzu se posluchači seznámí se základy architektury sítí typu LAN a MAN. Účastníci kurzu získají přehled v jednotlivých vrstvách a protokolech síťových modelů TCP/IP a ISO/OSI. Dále se naučí navrhovat sítě, monitorovat, analyzovat a řešit problémy a to na teoretickém pozadí modelů OSI a TCP/IP.

Základní informace:

  • Délka kurzu – 1 den.
  • Cena kurzu – 10 000 Kč.

Osnova kurzu:

  • Vysvětlení síťového modelu OSI,
  • Vysvětlení síťového modelu TCP/IP,
  • Testování sítí a síťových protokolů,
  • Přidělování IP adres, subnetting, supernetting,
  • Rozdíly protokolů IPv4 a IPv6,
  • Základy statického a dynamického routování,
  • Konfigurace a vysvětlení principů DNS, HTTP, SNMP, SMTP, FTP, DHCP, POP a IMAP.