Základy protokolu SIP

V rámci kurzu budou posluchači obeznámeni se základy v současnosti nejpouživanějšího signalizačního protokolu v IP telefonii a tím je Session Initiation Protocol – SIP. Účastník se dozví informace o vývoji protokolu, jeho základní strukturu, účel jednotlivých požadavků a odpovědí dle doporučení RFC. Součástí praktické části bude seznámení s hardwarovými i softwarovými SIP klienty a jejich základní konfigurace. Dále budou detailně probrány jednotlivé části SIP VoIP síťové infrastruktury a v praktické části účastník zachytí a analyzuje reálný SIP provoz pomocí paketového analyzátoru.

Základní informace:

  • Délka kurzu – 1 den.
  • Cena kurzu – 10 000 Kč.

Osnova kurzu:

  • Historie a vývoj protokolu SIP.
  • Základní struktura protokolu SIP.
  • Elementy v SIP infrastruktuře a jejich rozdělení.
  • SIP požadavky a odpovědi dle RFC.
  • Praktická část – testování a konfigurace hardwarových a softwarových SIP IP telefonů.
  • raktická část – analýza reálného SIP provozu pomocí paketového analyzátoru.

Nezbytné předpoklady:

  • Základní znalost TCP/IP protokolu a síťové komunikace.
  • Základní znalosti OS na bázi GNU/Linux (shell, networking).

Během školení budou účastníkům představeny hardwarové SIP IP telefony značek Siemens, Grandstream a Snom, ze softwarových klientů bude moci účastník vyzkoušet několik aplikací pro OS MS Windows, Linux, Android či iOS.

Pro analýzu IP telefonního provozu bude použit paketový analyzátor Wireshark.