Vyšla nám nová kniha

Profesor Vozňák spolu s kolegou Hylmarem připravili tuto zajímavou publikaci, která shrnuje výsledky výzkumu v oblasti využití dat z mobilních buňkových sítí pro modelaci pohybu osob ve sledovaných oblastech. Kniha popisuje možnosti práce nad big-data a definuje rozličné způsoby práce nad těmito daty s cílem monitorovat a filtrovat významné informace.

Vyšla nám nová kniha