Úspěšné ukončení projektu TA ČR

Úspěšně jsme ukončili projekt TAČR s názvem: „Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících“, kde jsme získali osvědčení z Ministerstva dopravy o uznání metodiky. Jsme jediní v ČR, kteří mají v oblasti řešení projektu uznanou metodiku a na výsledky projektu dále navazujeme dalším vývojem.

Mapa pokrytí mobilním signálem ve sledovaném území

Odkaz na metodiku: https://comtech.vsb.cz/metodika.pdf