SIPB

SIPB je nástroj určený k testování infrastruktury založené na protokolu SIP. Toto umožňuje uživateli zjišťovat výkonnost a spolehlivost jednotlivých SIP prvků v síti, přičemž veškerá nastavení i výsledky testů jsou uživateli zpřístupněna prostřednictvím přehledného webového rozhraní, které se zaměřuje na jednoduchou konfigurovatelnost testů tak, aby se co nejvíce podobaly reálnému provozu.

Nástroj je postaven nad open-source testerem SIPp a umožňuje tak využít rozsáhlých možností jazyka XML při definici testů, což je výhodné zejména v případech, kdy je třeba testovat reakce na abnormality, které se v komunikaci vyskytnou. Tímto je nástroj SIPp a potažmo i SIPB vysoce využitelný i při bezpečnostních auditech. Výsledky ve formě textových souborů, které produkuje program SIPp, jsou automaticky transformovány do snadno přístupné databázové podoby uvnitř MariaDB databáze. Tímto jsou výsledky zpřístupněny webovému rozhraní a potažmo uživateli, který také může svobodně definovat dotazy v hojně využívaném jazyce SQL.

Dokumentaci i samotný program SIPB je možné si stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu: https://liptel.vsb.cz/projects/sipb/liptel-sipb-devel-20141117-fe2aec9f22ac.zip