Projekty

Aktuálně řešené projekty:

Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb

Cílem projektu je vývoj senzorických systémů v oblasti IoT (Internet of Things) pro využití v uzavřených ekosystémech zákazníků, kteří preferují kompletní řešení ve své interní infrastruktuře bez nutnosti komunikovat s cloudovými řešeními třetích stran. Hlavním záměrem je realizace systémů mimo jiné pro bezdrátový odpočet vodoměrů, kontrolu nelegální těžby dřeva, vývoj senzorických čidel pro detekci požárů a senzorů v podobě parkovacích čidel. Tyto systémy budou sestávat ze senzorů a čidel, u nichž je třeba provést aplikovaný výzkum efektivního šíření signálu a hardwarového návrhu, kde lze za příklad uvést mimo jiné indukční odečet otáček, jenž by vedl k omezení chybovosti doposud používaných optických čidel. Tyto senzory doplní komplexní komunikační infrastruktura, jejíž koncepce bude reflektovat potřeby moderních komunikačních systémů a bude tak znamenat velký kvalitativní skok oproti doposud vyvinutým systémům, které bezpečnost buďto neřeší vůbec, nebo jen okrajově z důvodů obtížné implementace do protokolů pro sítě typu LPWAN (Low Power WAN).

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Termín zahájení: 20.03.2017

Termín ukončení: 19.3.2020

Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EG16_084%2F0009815


ERASMUS DIMTV

The project is supported by European Comission within ERASMUS programme in the specific call „Capacity Building in the Field of Higher Education“ and the project goal is Development and Implementation of Multimedia and Digital TV curricula (DIMTV) in Albania. Currently, the electronic media institutions in Albania have an evident lack of specialists in the field of Multimedia and Digital TV (MDTV). In the last years, the switch from analogue to digital broadcasting has been a challenge for Western Balkan countries. Despite the intensive efforts to make this switching, the full transition to digital TV transmissions has not been finalized yet. Even though huge investments have been done in media technology, the quality of broadcasting is not in the required level. The professional support from the EU partner countries with their high expertise and knowledge in the MDTV field will be a valuable treasure for the universities/enterprises in Albania. The rolle of VSB-TUO is as an advanced EU partner sharing its expertise together with next universitites from EU such as University of Tartu or University of Ljubljana.

Koordinátor za VŠB-TU Ostrava: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Termín zahájení: 2017

Termín ukončení: 2020

Informace k projektu: https://www.linkedin.com/company/dimtv-albania/


ERASMUS DBBT

The project is supported by European Comission within ERASMUS programme in the specific call „Capacity Building in the Field of Higher Education“ and the project goal is implementation of the modern master study programme that enable education of the specialists in the field of Digital Broadcasting and Broadband Technology which study profile is in line with the needs of labour market and upcoming transfer from Analogue to Digital Broadcasting in regional partner countries. The graduated students would be capable to apply acquired knowledge in the business in order to speed up digitising of broadcast services. Graduated students will also be capable to implement and maintain modern and improve existing Broadcast and Broadband Communication Systems. The education of the experts would improve existing state in the area of digital technologies (particularly in digitising of Radio and TV and improving of multimedia broadband services) in West Balkan countries in accordance with the principles of EU best practice.

Koordinátor za VŠB-TU Ostrava: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Termín zahájení: 2015

Termín ukončení: 2017

Informace k projektu: https://dbbt.pr.ac.rs/


Zabezpečená brána pro internet věcí (SIoT)

Hlavním cílem projektu je posílit bezpečnost v neustále se rozšiřujících sítích Intenetu věcí (Internet of Things, IoT), které dnes obsahují často nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Předkládaný projekt toho chce dosáhnout vytvořením přístupové brány pro tyto sítě, která bude umět komunikovat přes širokou škálu různých bezdrátových protokolů, zároveň zajistí detekci incidentů v připojených sítích a nabídne uživateli maximum informací, jak vyřešit detekovaný problém. Brána bude poskytovat jednoduché a jasně definované API pro vkládání vlastních detekčních modulů. Správce, bezpečnostní technik nebo i samotný uživatel tak budou moci nejen spustit sadu již připravených detekčních modulů, ale současně vložit do systému vlastní detekce v návaznosti na aktuální kybernetické hrozby nebo problémy. Otevřenost a modularita brány si klade za cíl vytvořit jednotnou platformu pro komunitu lidí, která se zabývá výzkumem bezpečností IoT. V rámci brány bude modelována komunikace jednotlivých uzlů sítě IoT a reportovány výchylky od normálního chování. Tento model chování bude zpřesňován na základě získání dodatečné informace z ostatních uzlů sítě IoT, což pomůže zpřesnit detekci bezpečnostních incidentů. Funkční vzorek brány bude postaven nad směrovačem se systémem OpenWRT s několika hardwarovými USB moduly pro podporu různých bezdrátových protokolů/sítí. Otevřený operační systém umožní snadnou přenositelnost funkce brány mezi různými směrovači, neboť OpenWRT je dnes dostupné pro velký počet domácích směrovačů. Výrobcům IoT tak projekt poskytne možnost konstruovat vlastní zabezpečenou bránu pomocí standardního komoditního směrovače a vlastního nebo standardního USB modulu.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Termín zahájení: 01.01.2017

Termín ukončení: 31.03.2020

Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020079