Proběhl již 17. ročník konference KTTO

V termínu 4.-6. září 2017 proběhl již 17. ročník konference KTTO, který se již tradičně konal v hotelu KAM v Malenovicích. Konference byla zaměřena především na současné trendy v komunikačních technologií. Účastníci konference mohli sledoval přednášky, přinášející nové poznatky z oblasti sítí, multimédií, bezpečnosti a optiky nebo například z bezdrátových komunikací.

Na konferenci bylo prezentováno celkem 17 článků z výše zmíněných oblastí a také proběhly dva workshopy zprostředkované firmami Profinet Test a IS-wireless. Mezi hlavní body programu patřila také vyzvaná přednáška Prof. Hakki Gokhan Ilk na téma: Stereo vision with geo-reference data and objects, Hyperspectral imaging and its applications and Detection and classification of encrypted data for storage and transmission.

Více informací týkajících se konference se můžete dozvědět na oficiálním webu konference https://ktto.vsb.cz/