O nás

Laboratoř IP telefonie (LIPTEL) je výzkumným útvarem při katedře Telekomunikační techniky Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava. Tým laboratoře je tvořen zaměstnanci a studenty doktorského studia této katedry. Vedoucí a zakladatel výzkumné skupiny je Miroslav Vozňák.  LIPTEL se zabývá se především výzkumem a implementací technologií spojených s přenosem hlasu přes IP sítě (VoIP), dále pak vývojem zařízení na míru pro technologii IoT (LoRA a Sigfox) a v neposlední řadě také výzkumem v oblasti zpracování řeči, bezpečnosti počítačových sítí a vývojem operačních systémů nad platformou OpenWRT.

Tým laboratoře aktivně spolupracuje s řadou komerčních i výzkumných organizací a je úzce provázán se sdružením vysokých škol a akademie věd CESNET. Příkladem spolupráce s komerční sférou je vytvoření IoT clusteru s firmami Solidus Tech s.r.o. a B Plus TV a.s., dále pak dlouhodobá spolupráce s firmou Huawei na vývoji softwarových aplikací a také několik úspěšně ukončených projektů s firmami SkySystems Europe, Unify Software and Solutions a T-Mobile. Prakticky každý z týmu pracuje na některém z výzkumných projektů, kdy níže jsou čtyři příklady řešených oblastí.

Jedním z dlouhodobých úkolů výzkumu v laboratoři je rozpoznávání emocí z lidské řeči pomocí ANN (Artificial Neural Network), výstupem je zdokonalování klasifikátoru rozpoznávajícího lidskou emoci v hlase. Dalším řešeným problémem je identifikace útoků v počítačové síti, kde rovněž využíváme prvky umělé inteligence s cílem automaticky rozpoznávat bezpečnostní incidenty. Věnujeme se také vývoji platformy s pracovním názvem Beesip (Bright Embedded Solution for IP telephony) na kterou vytváříme jednolitvé use-case balíčky dle potřeb uživatelů. Tento projekt již není pouze o IP telefonii, ale z projektu se stává integrující prvek pro různé služby na platformě OpenWRT. Jako poslední příklad můžeme uvést úspěšnou implementaci technologie IoT na platformě LoRa, kdy naši pracovníci vytvořili prototyp vlastního otřesového čidla komunikující s IoT LoRa branou a MQTT brokerem dle vlastního návrhu.

Tým kolem laboratoře čítá přes dvanáct osob, které mimo výzkumných aktivit zajišťují také výuku v předmětech Voice over IP, Bezpečnost v komunikacích, Komunikační systémy v podnikových sítích, Spojovací soustavy, Multimediální komunikace a zabezpečení obsahu a částečně i v Úvodu do komunikačních technologií. Ve spolupráci se sdružení a správcem české domény CZ.NIC nabízíme také odborná školení pro firmy a zájemce, kdy samozřejmosti je úprava obsahu a náročnosti kurzu dle potřeb zákazníka.

Uvádíme seznam členů LIPTEL, kteří obdrželi Ph.D. v telekomunikacích: Miroslav Vozňák, Filip Řezáč, Jan Rozhon, Jakub Šafařík, Pavol Partila, Lukáš MacuraMiralem Mehic, Jaromír Továrek, Jaroslav Frnda a Lukáš Ševčík.