Hodnocení kvality řeči

Účastníci kurzu budou seznámeni s metodami hodnocení kvality řeči, jejich principy. Výklad bude doplněn o praktickou ukázku se síťovým emulátorem, kde posluchači si budou moci prakticky vyzkoušet vlivy ztrátovosti paketů a zpoždění na kvalitu hovoru a rovněž práci s nástroji pro hodnocení kvality řeči.

Základní informace:

  • Délka kurzu – 1 den.
  • Cena kurzu – 10 000 Kč.

Osnova kurzu:

  • Vysvětlení subjektivních a objektivních metod posuzovaní kvality řeči,
  • Vysvětlení intrusivních (PESQ) a neintrusivních (E-model) metod,
  • Úzkopásmové kodeky,
  • Širokopásmové kodeky,
  • Výpočet kvality řeči pomocí E-modelu,
  • Vyzkoušení simulace neintrusivní metody pomocí nástroje IxChariot,
  • Stanovení kvality řeči pomocí PESQ.