Asterisk4User

Obsahem kurzu je obecný úvod do Asterisku pro začátečníky. Posluchač se dozví, co je to Asterisk, jak vzniknul, jak se vyvíjí, jaké jsou nejjednodušší možnosti jeho zprovoznění. Zároveň se dozví, co vše je možno prostřednictvím Asterisku realizovat, a to na praktických příkladech implementací. Po absolvování kurzu bude posluchač vědět, jaké jsou možnosti Asterisku a kde všude je výhodné jej použít.

Základní informace:

  • Délka kurzu – 1 den.
  • Cena kurzu – 10 000 Kč.

Osnova kurzu:

  • Teoretický základ fungování analogové a digitální telefonie.
  • Teoretický základ protokolů SIP, H.323, SCCP (nezbytné minimum z hlediska fungování VoIP).
  • Seznámení s Asteriskem – architektura, prostředí, licence.
  • Jednotlivé komunikační technologie z pohledu HW a softwarové implementace uvnitř Asterisku.
  • Filosofie dialplanu v Asterisku.
  • Provázání jednotlivých komunikačních technologií prostřednictvím dialplanu.
  • Praktická ukázka základní konfigurace nutné pro komunikaci.